Historia Naszej Parafii

1 stycznia 1892 roku po raz pierwszy w kościele św. Franciszki de Chantal została odprawiona Msza Święta przez księdza Teodora Wucher, gdyż założyciel i patron budowy tejże świątyni biskup Loughlin zmarł 29 grudnia 1891 r.

W styczniu 1989 r. p. Bronisława Lenart mieszkanka Borough Park zwróciła się do ojca Michała Zembrzuskiego z prośbą o opiekę duchową nad liczną już wówczas grupą polską mieszkającą w pobliżu kościoła św. Franciszki de Chantal. Widząc ogromną potrzebę przyjścia z pomocą Polakom mieszkającym z daleka od polskiej parafii Ojciec Zembrzuski podjął się tego trudu.

W styczniu 1990 roku rozpoczął pracę ks. kanonik Marian Kencik. Wówczas było już około trzy tysiące wiernych. Od tej chwili były już trzy Msze Św. po polsku, w soboty i w niedziele. Rozpoczęły się lekcje religii, a następnie w 1994 r. została otwarta szkoła nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży im. K. Pułaskiego

31 sierpnia 1996 r. ojciec Zembrzuski pożegnał się z parafianami i odszedł ze względu na podeszły wiek i czekające go obowiązki w Amerykańskiej Częstochowie.

8 września 1996 r. ks. kanonik Marian Kencik po 6 latach pracy w tej parafii został przeniesiony do innej parafii, a na jego miejsce biskup skierował księdza Benedykta Barszcza.

1 października 1998 roku pożegnaliśmy wszystkich księży pracujących z nami, ponieważ biskup przekazał kościół św. Franciszki de Chantal pod opiekę Księży Pallotynów. Proboszczem został ks. kanonik Andrzej Kurowski, a ks. Leszek Więcaszek i ks. Sławomir Siok – wikariuszami. W chwili obecnej pracuje w parafii św. Franciszki de Chantal trzech księży: Proboszcz – ks. kanonik Andrzej Kurowski i Wikariusze – ks. Antoni Zemula i ks. Łukasz Dutkiewicz.

Na dzień dzisiejszy nasza Parafia to:

0 Kościół
0 Księży
0 Polska Szkoła
0 Grupy