Ludzie Naszej Parafii

Proboszcz

Ks. Kanonik Andrzej Kurowski S.A.C.

Ks. Kanonik Andrzej Kurowski S.A.C.

Proboszcz

Urodził się w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku 13 maja 1950 roku. W roku 1969 wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). Studia w seminarium ukończył w roku 1976 uzyskując stopień magistra teologii.

Wikariusze

Ks. Antoni Zemula S.A.C.

Wikary

Ks. Antoni Zemula S.A.C.

ks. Antoni Zemula, SAC  urodził sie w Wadowicach . Posługę kapłańską zaczynał w kieleckiej  parafii pw. św. Karola Boromeusza. Następnie Jego misyjne losy poprowadziły go przez Buffalo, NY  i Brisbane, Australia do parafii św. Franciszki de Chantal, gdzie swoją duszpasterską posługę prowadzi od 2004 r.

Pracownicy Parafii