Ks. Kanonik Andrzej Kurowski S.A.C.

Proboszcz

Urodził się w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku 13 maja 1950 roku. W roku 1969 wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). Studia w seminarium ukończył w roku 1976 uzyskując stopień magistra teologii.

Pierwszą parafia był Ryn na Mazurach. Był wikarym przez 5 lat, do roku 1981. Następnie został przeniesiony do Poznania, gdzie był wikarym przez 3 lata. W roku 1984 przyjechał do pracy w USA ze skierowaniem do diecezji Brooklyn. Pracował przez 14 lat w parafii św. Krzyża w Maspeth.

Od 1 października 1998 roku jest proboszczem w parafii św. Franciszki de Chantal na Brooklynie w Nowym Jorku.

13 maja 2004 Ksiądz Biskup Władysław Blin z Witebska mianował księdza Andrzeja Kurowskiego kanonikiem.

Ksiądz Biskup Ignacy Dec, Biskup Świdnicki mianował ks. Andrzeja Kurowskiego kanonikiem honorowym Kapituły Świdnickiej dnia 13 października 2008r.

Kontakt do Proboszcza