ks. Łukasz Dutkiewicz, SAC

Wikary

ks. Łukasz Dutkiewicz, SAC pochodzi z Poznania. W maju 2007 roku przyjął święcenia kapłańskie w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. W tydzień po święceniach odprawił swoją Mszę Prymicyjną w parafii św. Wawrzyńca, z której pochodzi.

 

Kontakt do Księdza