Święta Joanna Franciszka de Chantal – Zakonnica

Joanna urodziła się w Dijon w 1572 r. Jej ojciec był prezydentem parlamentu Burgundii. Mając niecałe dwa lata Joanna straciła matkę. Otrzymała staranne wykształcenie. W 1592 r. poślubiła Krzysztofa II, barona de Chantal, z którym miała sześcioro dzieci. Owdowiawszy w 29. roku życia, poświęcila się wychowaniu dzieci oraz podjęła głębokie życie wewnętrzne. W marcu 1604 r. spotkała św. Franciszka Salezego. Od tego czasu datuje się ich wyjątkowa i jedyną w swoim rodzaju przyjaźń duchową. W trzy lata później św. Franciszek przedstawił baronowej projekt zgromadzenia akcentujący umartwienie wewnętrzne. W 1610 r. Joanna, zapewniwszy przyszłość dzieciom, opuściła Dijon. W Annecy założyła pierwszy klasztor nowego zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia NMP – wizytek. Przez następne lata założyła 87 fundacji.

Zmarła podczas podróży w 1641 r. Jej relikwie złożono w kościele wizytek w Annecy. Beatyfikował ją Benedykt XIV (1751), kanonizował Klemens XIII (1767). Jest patronką sióstr wizytek. Do Polski zakon ten sprowadziła w 1650 r. królowa Maria Ludwika Gonzaga, żona Jana Kazimierza.

Jej wspomnienie obchodzi się 12 sierpnia.